Kjøling: Det viktigste punktet i vinrommet

Vin bør ha så stabil temperatur som mulig og to faktorer sikrer dette.

1. God isolering

2. Riktig kjøleapparat


Vi har agentur på noen av verdens beste kjøleapparater spesiallaget for vinkjellere. Fondis har laget kjøling til vinkjellere i over 30 år og leverer kjøling med lavt energi forbruk, digital styring og med lang levetid. Vi bruker normalt tre typer.  

1. Integrert hvor alt finnes i samme boks og monteres i veggen 

2. Monteres på vegg hvor luft ledes til og fra via rør gjennom vegg

3. Kjøler som monteres inn i taket med nesten lydløse løsninger

Et godt kjøleapparat er svært viktig for vinenes jevne og gode lagringsforhold. Sammemed riktig isolering gir dette konstante og gode betingelser som sikrer fremtidige drikkeopplevelser eller salg av verdifulle viner på auksjoner. 


I tabellen kan du se vad Sintef anbefaler for konstruksjoner for ulike typer kjølerom med ulike temperaturer og RF-nivåer. Vinrom skal ha en temperatur mellom 8-12 grader, den midterste kolonnen er den som gjelder (uthevet tekst)