Et vinrom skal være lett å ivareta og kreve lite vedlikehold

Vinrom i inngangsparti, komprimert
Vintageview vinkjeller med trekasser

Service og vedlikehold

Allmenne vilkår 

Herved aksepteres fakturert minimumskost timespris på 1465,- NOK (omregnet til lokal valuta) + eventuelle reisekostnader for service under garanti-/reklamasjonstiden hvis følgende forhold avdekkes:

  • Ingen feil konstateres
  • Feilen kommer av uriktig/ulovlig installasjon, feilaktig håndtering, uforsiktighet eller ikke utført vedlikehold og renhold
  • Produktet er blitt brukt til noe annet enn det er laget for
  • Produktet er tidligere reparert med uoriginale deler
  • Utenfor garanti-/reklamasjonstiden satt av nasjonale lover

Angående bilder av installasjonen og faktura

Kopi av faktura og bilder av installajonen kan med fordel sendes inn. På denne måten kan vi komme raskere tilbake til deg. Du kan enkelt laste pdf eller bilder ved å:

  • Scanne inn en faktura på PC, før du henter den opp i dette skjema.
  • Ta bilde av faktura med din mobiltelefon og send dette i en e-post til deg selv, før du henter den opp i dette skjema.
  • Vil du laste opp flere dokumenter/bilder, må de ligge i samme mappe og du markerer flere filer ved å holde inne CTRL (Windows) eller CMD (Mac).

Evt. kan du skrive inn fakturanummer i feltet for «beskrivelse av feil» i tillegg til beskrivelse av feil.

* Garanti på installasjon er beskrevet i sin helhet i avtalekontrakt inngått ved prosjektoppstart.