Kjøpsbetingelser

Personlig informasjon

Vi deler ikke personlig informasjon som du gir oss med noen utenfor firmaet vårt, og vi ber deg bare om personlig informasjon i forbindelse med et kjøp. Informasjonen du gir oss blir bare benyttet i sammenheng med bestillingen.

Når du gir ut personlig informasjon, slik som adresse, telefonnummer, kredittkort, o.l. til en internettbutikk, bør du alltid sørge for at siden du er på er beskyttet via SSL (Secure Socket Layers; en standard for kryptering av informasjon) dette vises med et bilde av en lås i nedre kant av browseren.

Cookies

Vi benytter cookies for å lagre informasjon som du bruker mens du besøker sidene våre. Vi lagrer ikke personlig informasjon i cookies, og personlig informasjon er ikke tilgjengelig på sidene våre ved hjelp av cookies. Vi bruker ikke cookies for å føre statistikk om internettbruken din, og vi lar ikke andre benytte våre cookies til lignende.

Epost-adresser

Din epost-adresse blir benyttet til brukernavn for tilgang til kontoen din. Vi gjør vårt beste for at du ikke skal få uønsket epost. Når du setter opp en konto hos oss kan du velge å ikke bli inkludert i noen epost-lister (nyhetsbrev o.l.), og du kan slette deg selv fra disse listene når som helst. Ikke under noen omstendighet, uten din godkjenning, vil vi selge eller gi bort epost-adressen din til andre.

Informasjon som samles av andre

Vi lar ingen andre samle inn informasjon under ditt besøk på våre sider.

Informasjon som samles av oss

For å kunne yte bedre service lagrer vi informasjon om sidetreff og kontobruk. Vi deler ikke denne statistikken med andre.

Upassende informasjon, innhold for barn

Vi gjør vårt beste for å unngå at upassende informasjon blir vist på sidene våre. Vi respekterer andre mennesker og deres meninger, men forbeholder oss retten til å moderere meldinger i online forum o.l for at sidene våre skal være akseptable for alle. Ingen av sidene våre er rettet mot barn, og ingen av sidene er støtende for barn.

Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?

Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.

Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedet dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

Person/kredittkortnummer

Vi lagrer ikke personnummer - bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling. Dersom du betaler med bank/kredittkort lagrer vi nummeret, men dette nummeret er kun tilgjengelig over kryptert kommunikasjon selv for administrasjonsformål.

Videresalg/formidling av informasjon

Informasjonen du gir oss under kjøpsprosessen, inkludert personlig informasjon og betalingsdetaljer, blir behandlet konfidensielt. Vi forplikter oss til ikke å dele, selge eller formidle denne informasjonen til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det kreves av loven.

Våre retningslinjer

De gjeldende retningslinjer for sikkerhet, samt generelle salgs og leveringsvilkår, og kontaktinformasjon, er til enhver tid tilgjengelig gjennom lenker fra hovedsiden. Dersom du har spørsmål, vennligst bruk kontaktinformasjonen for å få tak i oss.

Betingelser/Frakt

Vi tilbyr normalt frakt gjennom Bring servicepakke med mindre annet er avtalt. Leveringstid vil variere, men vi sender vanligvis varene fra oss innen 3 virkedager. Standard frakttid med posten er 1-3 dager, avhengig av destinasjonen. Eventuelle varer som ikke er tilgjengelige på lager ved bestilling vil være tydelig merket i nettbutikken sammen med forventet ankomstdato. Hvis en ordre inneholder varer som ikke er på lager, vil vi levere dem så snart de er tilgjengelige, og eventuelle ekstra kostnader for splittet levering vil bli dekket av oss.

Ekspedering av ordre

Vi sender normalt varer fra oss innen 3 virkedager. Normal fremsendingstid med posten er 1-3 dager (enkelte strekninger maks 5 dager) avhengig av hvor du bor. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i nettbutikken og vil der kunne gi deg informasjon om når den er ventet inn. Ordren vil i dette tilfellet splittes og levert etter som de kommer til lager. Porto for splittet levering dekkes av oss.

Priser og Betaling

Alle prisene i vår katalog er oppgitt i norske kroner og inkluderer 25% merverdiavgift. Fraktprisen vil variere basert på vekt, leveringssted og valgt fraktmetode, og dette vil bli spesifisert i handlekurven under bestillingsprosessen. Betalingsmetodene vi aksepterer inkluderer Visa/Mastercard, forhåndsbetaling og kontant betaling ved henting på vårt kontor.

Abonnementstjenester

Noen av våre tjenester tilbys som abonnementer. Når du velger å abonnere på våre tjenester, godtar du følgende vilkår:

Våre abonnementstjenester gir deg tilgang til spesifikke tjenester i en avtalt tidsperiode. Abonnementsperiodens varighet og tjenesteomfang vil være tydelig angitt på kjøpstidspunktet. Abonnementsforlengelse: Abonnementet ditt vil fornyes automatisk ved utløpet av abonnementsperioden, med mindre du velger å avbryte abonnementet før fornyelsesdatoen. Abonnementsavgifter: Du vil bli belastet den gjeldende abonnementsavgiften som oppgis ved kjøpstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å justere abonnementsavgiften med rimelig varsel før en fornyelsesdato. Abonnementsavbestilling: Du kan avbryte abonnementet når som helst før fornyelsesdatoen. Avbestillinger kan gjennomføres ved å følge de angitte retningslinjene på vår nettside.

Refusjoner og Avbestilling av Abonnementer:

Vi ønsker å sikre at du har en klar forståelse av våre retningslinjer for refusjoner når det gjelder abonnementstjenester. Abonnementsavgifter for våre tjenester er ikke refunderbare, med mindre annet er spesifikt angitt i abonnementsvilkårene eller i henhold til gjeldende lovverk. Dette betyr at hvis du velger å avbryte ditt abonnement før fornyelsesdatoen, vil du ikke være berettiget til refusjon for gjenværende abonnementsperiode.

Når du avbryter et abonnement, vil tjenestene dine fortsatt være tilgjengelige for deg frem til utløpet av den gjeldende abonnementsperioden. Vi oppfordrer deg til å benytte tjenestene fullt ut i denne perioden.

Vi ønsker at du skal være trygg på dine valg, og derfor gir vi deg muligheten til å avbryte abonnementet når som helst før fornyelsesdatoen. Prosessen for avbestilling er enkel og kan gjennomføres ved å følge de angitte retningslinjene på nettsiden vår. Vi setter pris på din forståelse for vår refusjonspolitikk, som bidrar til å opprettholde en rettferdig og transparent avtale med våre kunder.

Prøveperioder:

Noen abonnementstjenester kan inkludere en prøveperiode. Etter prøveperioden vil abonnementet automatisk fornyes til vanlig pris, med mindre du avbryter det før prøveperiodens utløp.

Endringer i abonnementet:

Vi forbeholder oss retten til å endre tjenesteomfang, funksjoner eller abonnementsvilkår med rimelig varsel. Slike endringer vil tre i kraft ved neste abonnementsfornyelse.

Vi forplikter oss til å levere abonnementstjenestene med høy kvalitet og i samsvar med det som er beskrevet på kjøpstidspunktet. Dersom det oppstår problemer eller uoverensstemmelser med abonnementstjenestene, vennligst kontakt vår kundestøtte på vinkjeller@vinoteca.no for assistanse.

Gebyrer:

Ved valg av betalingsmiddel faktura (gjelder kun forhåndsgodkjente kunder), vil det tillegges et gebyr på 45 NOK eks. mva. Hvis du betaler med kredittkort, eller på forskudd vil ingen gebyr påløpe.

Reklamasjoner og Angrerett:

Dersom du oppdager feil eller mangler ved varen du har mottatt, må du gi oss beskjed innen 8 dager etter fakturadato via vinkjeller@vinoteca.no. Vi forstår at angrerett kan være viktig, derfor følger vi Angrerettloven som gir deg rett til å avbryte kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Angreretten gjelder kun for varer som returneres i samme stand som de ble mottatt og i originalemballasjen. Eventuelle kostnader ved retur av varen vil være kundens ansvar, med mindre varen er defekt eller feilsendt.

Avbestillinger

Ordre blir prosessert veldig raskt. Noen ganger er ordren effektuert bare minutter etter at vi mottok den, så vennligst vær sikker på at du trenger varene før du bestiller. Avbestillinger må skje via vinkjeller@vinoteca.no

Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Kontaktpunktet her er: kvinkjeller@vinoteca.no

Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

Mangelfull vare Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: vinkjeller@vinoteca.no. Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimeligste fraktutlegg. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

Angrerett

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dagen selger mottar varen eller henteseddel, eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten:

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøperens side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Vi gjør vårt beste for å tilby kvalitetsvarer og tjenester, men vi kan ikke holdes ansvarlige for feil bruk, ytre påvirkning eller eventuelle følgeskader. Angreretten gjelder ikke for varer som ikke kan returneres i samme stand og mengde, eller hvis forseglingen er brutt på lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer.

Garanti:

Vi følger produsentens garantibetingelser som spesifisert under produktinformasjonen. Garantien gjelder for varer med material- eller produksjonsfeil. Feil som oppstår på grunn av unormal bruk eller ytre påvirkning, er ikke dekket av garantien.

Garantien gjelder ikke:

  • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
  • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn det som er avtalt med oss.
  • Reisekostnader.
  • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
  • Vi svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.

Betingelser/Betaling:

Hos oss kan du betale med Visa/Mastercard, på forskudd, eller kontant hvis du henter på vårt kontor.

Så snart varene er betalt, vil vi effektuere bestillingen ihht. våre leveringsbetingelser.

Vi garanterer naturligvis at varene blir levert. Skulle det motsatte være tilfelle, og du ikke mottar varen innen rimelig tid etter bestillingen, ber vi deg kontakte vår kundestøtte på e-postadressen vinkjeller@vinoteca.no. Vi vil gjøre vårt beste for å finne en løsning på situasjonen.

Oppkrav:

Vi tilbyr ikke oppkravssendinger da dette har vist seg å være svært fordyrende for oss. Med de betalingsløsningene som finnes i dag, er det 100% sikkerhet for kunden ved kjøp på nettet, så vi har valgt å ikke levere sendinger i oppkrav.

Endringer i Betingelsene:

Vi forbeholder oss retten til å endre disse kjøpsbetingelsene ved behov. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publisering på vår nettside.

Kontaktinformasjon:

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller trenger hjelp, er du velkommen til å kontakte oss. Vår kontaktinformasjon er som følger:

Vinoteca Gruppen AS

Address: Brobekkveien 38 - 0598 Oslo
 Org nr 992 443 642
Vi forbeholder oss retten til å endre disse kjøpsbetingelsene ved behov. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publisering på vår nettside.

Personvernerklæring

Samtykke for registrering av persondata Når du legger inn en bestilling Vinoteca Gruppen AS, må du legge inn persondata som for eksempel organisasjonsnummer, navn, adresse, e-post og telefonnummer. I forbindelse med kjøpet ditt samtykker du til å la oss lagre og bruke dataene dine for å kunne fullføre avtalen med deg.

Blir dataene delt med en tredjepart? Dine data blir delt med Visma Mamut i henhold til vår leveranseavtale. Vi har opprettet en datebehandlingsavtale med dem. Dine persondata blir kun delt med en tredjepart hvis valgt betalingsmetode krever at vi må videresende denne informasjonen. Ingen persondata blir solgt til tredjeparter.

Hvilke data lagres og hvor lenge lagres det? Vi lagrer relevant data så lenge som det er påkrevd, i henhold til Norsk regnskapslov. For å beskytte deg mot svindel, vil også IP-adressen din lagres.

Rett til tilgang på dine data I henhold til GDPR har du rett til å få tilgang på data vi har lagret om deg. Du har også rett til å kreve at data blir korrigert. For hjelp, kontakt oss på vinkjeller@vinoteca.no or 0047-22 60 66 00.

Håndtering av persondata Hvis du på noen som helst måte føler at vi ikke overholder kravene til håndtering av persondata, kan du kontakte Datatilsynet.

Nettsiden bruker cookies?

Cookies er en liten tekstfil som sendes fra vår nettserver og som lagres av nettleseren din. Det finnes to typer cookies, vanlige cookies og øktspesifikke cookies. øktspesifikke cookies forsvinner når du lukker nettleseren og lagres derfor ikke, mens vanlige cookies lagres på datamaskinen din over lengre tid.

Noen cookies er valgfrie og noen cookies er nødvendige for at nettstedet skal fungere. Informasjonskapsler er ofte delt inn i fire kategorier:

Strengt nødvendige cookies
Dette er cookies som er avgjørende for at brukeren skal kunne navigere seg på nettsiden og for å kunne bruke funksjonene, som for eksempel å lagre varer i kassen.

Funksjonelle cookies
Dette er cookies som gjør det mulig for nettstedet å tilby forbedret funksjonalitet og personalisering av brukeropplevelsen. Disse cookiene vil tillate en nettside å for eksempel å huske valg brukeren har gjort tidligere.

Analytiske cookies
Disse cookiene, også kjent som ytelsescookies, samler inn informasjon om hvordan brukere bruker en nettside, som hvilke sider de besøker og hvilke lenker de klikket på. Deres eneste formål er å forbedre nettsidens funksjoner.

Markedsføringscookies
Disse cookiene sporer brukerens nettaktivitet for å hjelpe annonsører med å levere mer relevant annonsering eller for å begrense hvor mange ganger de ser en annonse.

Hva brukes cookies til?

Denne nettsiden inneholder cookies for å gi deg tilgang til alle funksjonene på siden, tilpasse brukeropplevelsen din og for å analysere hvor godt nettstedet fungerer. For eksempel ved å måle antall besøkende på nettsiden.

Slik kan du unngå cookies?

Innstillinger i nettleseren
Ved å bruke nettleserinnstillingene, kan du blokkere cookies. Det kan dog ha en effekt på hvordan nettsiden oppfører seg. Her er linker til informasjon på hvordan du kan gjøre dette i de mest vannlige nettleserne:

Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

 

Vinoteca Gruppen AS

Address: Gjerdrumsvei 17 - 0484 Oslo
 Org nr 992 443 642